Tin tức

103

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA TOẠ ĐÀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ TĂNG TỐC VÀ BỨT PHÁ

Cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội DNT và Hiệp Hội Nữ DN thành phố tổ chức tạo đàm “Ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp để tăng tốc và bứt phá”. Thời gian: 13h30 – 16h30, ngày 03/8/2022 (chiều thứ Tư). Địa […]