Sáng nay 29.11, tại phòng họp YBA Đà Nẵng, CLB NRT tổ chức cuộc họp TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

Năm 2023, với sự đồng lòng chung sức của các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB đã triển khai tổ chức 06 hoạt động và đã được hội viên đánh giá cao, tham gia nhiệt tình. Năm 2024, BCN CLB sẽ có nhiều hoạt động đột phá, tạo ra giá trị và thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên.