• Mời tham gia đồng hành cùng Đại hội VI- Hội DNT Tp.Đà Nẵng

    Kính gửiQuý Doanh nghiệp.

    Đại hội VI Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018- 2021 là sự kiện trọng đại của cộng đồng Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015- 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018- 2021 nhằm phát huy tiềm năng, vai trò của cộng đồng Doanh nhân trẻ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp