Giới thiệu

img

Giới thiệu về Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Xem tiếp

  • image

    Môi trường kinh doanh và sự sốt ruột của báo chí

    Chỉ cần điểm một vài bài viết nóng trên báo chí kinh tế, sẽ thấy bức tranh môi trường kinh doanh Việt Nam không chỉ nhiều góc cạnh, mà còn thấy cuộc đấu trí giữa những dòng tư duy phát triển. Tuy xu hướng đi cùng sự phát triển của thế giới, thuận cho sự phát triển của doanh nghiệp đang lấn át, nhưng báo chí đang muốn xu thế này rõ nét hơn…

    Xem tiếp