• Đà Nẵng chủ động gắn kết doanh nhân, doanh nghiệp với Diễn đàn APEC

  Lãnh đạo Đà Nẵng: Sẽ mở hội nghị chuyên đề vào cuối tháng 4/2016, tìm nguyên nhân khắc phục các tiêu chí thành phần PCI “còn thiếu hấp dẫn”.

  (ictdanang) – Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân Trẻ (DNT) Đà Nẵng (tại hội nghị tổng kết công tác Hội 2016, thảo luận phương hướng-chương trình hành động 2017 và tuyên dương khen thưởng, diễn ra chiều nay 17/3/2017); TS Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Cùng với hội nghị chuyên đề về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong tháng 4/2016, UBND thành phố sẽ có buổi nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ những cơ hội và thách thức phát triển trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, các tác động mang lại từ nhiều hiệp định, hiệp ước chung mà nền kinh tế chúng ta đã, đang và sẽ tham gia. Đặc biệt, doanh nghiệp địa phương, khu vực cần chuẩn bị gì cho sự kiện Tuần lễ cấp cao sự kiện Diễn đàn Kinh tế APEC, diễn ra tại Đà Nẵng vào thượng tuần tháng 11 năm nay. 

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp

 • image

  Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó

  Đề án “phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” đã được UBND thành phố thông qua vào ngày 31/12/2014. Sau 6 tháng thực hiện đề án với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay nhìn lại, doanh nghiệp cho biết vẫn còn nhiều điểm khó cần được sự quan tâm tháo gỡ của chính quyền.

  Xem tiếp