• CÔNG TY CP IN CÔNG THÀNH

  Chuyên in ấn và thiết kế:

  * Sách, báo, tạp chí, kỷ yếu.

  * Gói sản phẩm doanh nghiệp, resort, nhà hàng.

  * Catologue, Brochure, Phiếu, vé, hóa đơn GTGT.

  * Tem, nhãn, bao bì, hộp giấy.

  * Poster, Profile, lịch, thiệp các loại.

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp