• VBF 2016: Việt Nam luôn đón chào nhà đầu tư nước ngoài

  (HQ Online)- Phát biểu tại diễn đàn VBF 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ là mọi doanh nghiệp (DN) đều bình đẳng, khu vực FDI là bộ phận không thể tách rời. Tuy nhiên, Việt Nam không đón chào nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, đi ngược lại các quy định về pháp luật, môi trường.

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp

 • image

  Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó

  Đề án “phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” đã được UBND thành phố thông qua vào ngày 31/12/2014. Sau 6 tháng thực hiện đề án với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay nhìn lại, doanh nghiệp cho biết vẫn còn nhiều điểm khó cần được sự quan tâm tháo gỡ của chính quyền.

  Xem tiếp