Kiến thức

Thạc sĩ, Luật sư Lê Ngô Hoài Phong - Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại Đà Nẵng

Kiện hành chính là hành động văn minh

Đây chính là lời phát biểu của một số lãnh đạo tỉnh, thành phố khi được phóng viên, cử tri đặt câu hỏi về các vụ khiếu nại và khởi kiện hành chính. Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ […]