Kiến thức

Ngan-hang-giam-lai-suat-cho-va-6842-2920-1626088958

16 ngân hàng đồng thuận giảm lãi vay cho doanh nghiệp

Các ngân hàng đã thống nhất sẽ giảm lãi suất khoản vay hiện hữu cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 từ nay đến hết năm. Sự thống nhất này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Hiệp hội ngân hàng và 16 nhà băng thành viên hôm 9/7. Theo chỉ […]

1 2 3 10