Kiến thức

Luật sư Nguyễn Thị Sáu Hạnh - Trưởng Chi nhánh, Trưởng phòng Tư vấn Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại Đà Nẵng

Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với người lao động kể từ ngày 01-01-2021

Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2021. Để tránh các trường hợp vi phạm pháp luật, kể từ ngày 1-1-2021, người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần lưu ý một số vấn đề sau khi ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động […]