Kiến thức

CMO

Vai trò của CMO trong thời đại mới

Trong thế giới brand marketing (tiếp thị thương hiệu) luôn luôn thay đổi, vị trí dễ bị lung lay nhất là vị trí của những người đứng đầu – CMO (Giám đốc Marketing). Trong những năm qua, vai trò của CMO đã là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý và nhận xét. Nếu […]