Hoạt động Hội

Poster chương trình

KÍNH MỜI QUÝ DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI THẢO ” TƯ DUY LÃNH ĐẠO TRONG VẬN HÀNH CHIẾN LƯỢC” CÙNG DIỄN GIẢ LÊ PHỤNG HÀO

Có khi nào chúng ta khám phá sâu cái gọi là “Tư duy lãnh đạo”  bên trong con người mình? Chúng ta đang có “Tư duy lãnh đạo”  và tạo lập được “Phong cách lãnh đạo” mang bản sắc riêng tại Doanh nghiệp của mình hay chỉ đơn giản bởi chúng ta là Sếp – […]

1 2 3 14