Hoạt động Hội

lam viec voi Ngan hang chinh sach xa hoi

Làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng về các chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hội viên

Chiều ngày 07/02/2020, Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã tiếp và có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (NHCSXHTP) về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội viên. Nổi bật trong các chương trình, NHCSXHTP đang chiển khai chương trình cho vay ưu […]