Hoạt động Hội

1

THƯ CẢM ƠN – PHIÊN CHỢ NGHĨA TÌNH

Kính gửi: Lãnh đạo quý Doanh nghiệp! Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân đang sinh sống tại Đà Nẵng, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, Thành Đoàn – Hội Doanh nhân trẻ […]

1 2 3 6