Hoạt động Hội

1

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT DOANH NHÂN CUỐI NĂM

Kính gửi: Quý Anh, Chị hội viên! Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng trân trọng kính mời quý Anh, Chị tham dự chương trình gặp mặt gia đình Doanh nhân cuối năm với chủ đề “DẤU ẤN THỜI GIAN”. – Thời gian: Ngày 16/01/2021 (tối thứ Bảy). – Chương trình: 17h00- 18h30: Welcome […]