Cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội DNT và Hiệp Hội Nữ DN thành phố tổ chức tạo đàm “Ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp để tăng tốc và bứt phá”.
Thời gian: 13h30 – 16h30, ngày 03/8/2022 (chiều thứ Tư).
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng (962 Ngô Quyền).
Phí tham dự: Miễn phí.
Diễn giả:
Ông Lê Đăng Khoa – Chủ tịch Le Group Ventures.
Bà Nguyễn Quỳnh Trâm – Tổng GĐ Microsofs Việt Nam.
Ông Kiều Mạnh Toàn – Giám đốc Khối SMC Microsofs Việt Nam.
Ông Phí Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội tin học TP. Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý Anh Chị quan tâm đăng ký tham dự toạ đàm.
Link đăng ký: https://bit.ly/hoithao38 hoặc quyét mã QR Code đính kèm thư mời.
Trân trọng cảm ơn Anh Chị !
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'USAID ĐÀM: ED "ỨNG DUNG CÔNG NGHỆ SÃ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾ TĂNG TỐC VÀ BỨT PHÁ" Ông Lê Đăng Khoa ChutịchLe Group Ventures Thời gian: 13:30 16:30 Thứ Tư, ngày 3.8.2022 Bà Nguyá…n Quỳnh Trâm Tống giám Microsoft Việt Nam Ông Kiều Mạnh Toàn Giám đác SMC, Microsoft Việt Nam Ong Phí Anh Tuẫn Phó chủ tịch Hội tin học Minh Link đăng ký: https://bit. ly/hoithao38 Đăng ký tại Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nằng, 962 Đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nằng'