Chiều ngày 21/11, tại Furama Resort, Ban 2 – Ban Kết nối tỉnh thành tổ chức cuộc họp TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

Năm 2023, mặc dầu tình hình chung gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực chung sức của các thành viên, Ban 2 đã hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đặc biệt là chuỗi hoạt động Kết nối Doanh nhân trẻ 06 tỉnh thành được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 7 và chương trình Caravan Tà Đùng kết nối với DNT 04 tỉnh Tây Nguyên.

Mong rằng năm 2024 Ban tiếp tục đề ra những hoạt động có giá trị, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên.