Kiến thức

images1705630_1

Hiệu quả từ mở rộng danh mục đầu tư, cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Hơn 2 năm kể từ khi triển khai Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 12-4-2021 của HĐND thành phố và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 7-5-2021 của UBND thành phố ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, nhiều doanh […]

1 12 13 14