[𝐌𝐈𝐒𝐀 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐓𝐏. Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠]

Trong cuộc chạy đua Chuyển đổi số, các doanh nghiệp nên làm gì❓❓❓

✅Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp

✅Sử dụng điện toán đám mây

✅Chatbot

✅Blockchain

✅Máy móc thiết bị, robot thay thế cho lao động thủ công

✅Công nghệ tương tác ảo AR

————————————

!!! 𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̉𝗶 𝘀𝗼̂́ 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗮̀𝗼?

👉Hãy để 𝗠𝗜𝗦𝗔 hỗ trợ DN của bạn trong công cuộc CĐS👈

💥𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟮.𝟵𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ khi mua phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 (đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2021)

💥𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟭𝟬% khi mua phần mềm kế toán MÍA (đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑚 2021 – 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑔𝑜́𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟)

💥𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝟭𝟬𝟬% chi phí khi mua MISA Bankhub ngân hàng điện tử kết nối, triển khai cùng PMKT

💥𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟭𝟱% khi doanh nghiệp mua hóa đơn điện tử và chữ ký số :boom: 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟱𝟬% chi phí mua phần mềm BHXH 1 năm đầu tiên

💥𝗧𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́ 𝟬𝟭 𝗻𝗮̆𝗺 tài chính sử dụng phần mềm kế toán online AMIS thông qua nền tảng MISA ASP

𝗠𝗜𝗦𝗔 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟮𝟳 𝗻𝗮̆𝗺 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗲̂̀𝗺, 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂. 𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘢𝘮 𝘬𝘦̂́𝘵 đ𝘢̉𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘶𝘺 𝘵𝘪́𝘯, 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘪𝘯 𝘤𝘢̣̂𝘺 – 𝘛𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘪́𝘤𝘩 – 𝘛𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩.

📌Thông tin liên hệ:

𝐕𝐏 Đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐈𝐒𝐀 𝐓𝐚̣𝐢 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠

📍  Địa chỉ: Số 174 Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

☎️ Hotline: 02363 667 555

📲 0935280199 – MS Linh 0906256858 – MS Ni 0969158427 – MS Nghĩa

💻 https://www.misa.vn/