*Bạn đọc hỏi: Ông Thân Đức Giáo (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), hỏi: Tôi đã làm thủ tục yêu cầu Chi cục Thi hành án (THA) dân sự H.Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cưỡng chế THA đối với người phải THA bản án của Tòa án nhân dân H.Phú Lộc. Tôi được biết người phải THA đã nộp tiền THA nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, tôi vẫn chưa nhận được tiền chi trả từ Chi cục THA dân sự H.Phú Lộc mặc dù đã nhiều lần liên hệ. Vậy, tôi muốn biết hành vi trên của Chi cục THA dân sự H.Phú Lộc có trái pháp luật không, nếu trái pháp luật thì tôi cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 

*Luật sư Nguyễn Tấn Khoa -Trưởng phòng Xử lý vi phạm (Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng), trả lời: Khoản 1 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP quy định: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu tiền, tài sản THA…, cơ quan THA dân sự phải tiến hành thanh toán tiền, trả tài sản THA theo thứ tự quy định tại Điều 47 Luật THA dân sự. Chấp hành viên thông báo cho đương sự đến nhận tiền, tài sản. Thông báo đến nhận tiền, tài sản cần ghi rõ: yêu cầu đương sự khi đến nhận tiền, tài sản phải mang theo một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân, CMND, hộ chiếu, giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú để đối chiếu (các giấy tờ trên phải là bản chính).

Như vậy, việc Chi cục THA dân sự H. Phú Lộc không chi trả trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người phải THA thực hiện trách nhiệm thanh toán là trái với quy định pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, ông Giáo có thể tiến hành các việc như sau: Một là, gửi đơn khiếu nại đến Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự H. Phú Lộc để yêu cầu giải quyết. Theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan THA phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp người có thẩm quyền không thụ lý đơn khiếu nại để giải quyết thì phải thông báo và nêu rõ lý do. Hai là, làm đơn kiến nghị gửi Viện KSND H. Phú Lộc để yêu cầu họ với chức năng, nhiệm vụ đã được luật định, trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật để ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục THA dân sự H. Phú Lộc khắc phục hành vi vi phạm. Ngoài ra, ông Giáo có thể yêu cầu Chi cục THA dân sự H. Phú Lộc bồi thường do hành vi vi phạm. Thiệt hại ở đây có thể là lãi suất trong thời gian chậm chi trả tiền THA và các thiệt hại thực tế phát sinh khác theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn của:
Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng.
Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456; 0903 573 138