Theo quy định tại khoản 2.1 Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC như sau:
B1: DN tự xác định thiệt hại phần giá trị tổn thất bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
B2: Lập biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất. Trong đó, biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất…(tốt hơn nên chụp hình, quay video lưu trữ)
 B3: Lưu HS tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.
P/s: Trước đây theo TT 78/2014 thì Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai. Nay TT 96/2015/TT-BTC sửa đổi không thấy quy định này.
Chúc quý DN luôn vượt qua mọi khó khăn!
——————————————
CTY TC KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Hotline: 0935 786 134
Zalo: 0935 786 134