Hoạt động Hội

1

MỜI THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

Nhằm hỗ trợ hội viên tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch, Hội DNT Đà Nẵng phối hợp với Hội DNT Hà Nội tổ chức chuỗi các hoạt động Xúc tiến thương mại tại Thành phố Đà Nẵng như sau: KẾT […]

1 9 10 11