Được thành lập năm 1984, Vinaconex 25 là Tổng thầu xây dựng các công trình lớn, chất lượng, thẩm mỹ trên khắp mọi miền đất nước; Nhà sản xuất vật liệu xây dựng (đá, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông) hàng đầu tại Miền Trung.

Là thành viên quan trọng trong chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Vinaconex 25 còn được chia sẻ giá trị và nguồn lực trong hệ thống Vinaconex để sẵn sàng đáp ứng những dự án quy mô lớn, phức tạp khi cần thiết.
Trên tôn chỉ sự tồn tại và phát triển Công ty gắn liền với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Vinaconex 25 tập trung các nguồn lực cốt lõi của mình (nguồn nhân lực chất lượng, gắn kết, hệ thống quản trị hiện đại, tài chính vững vàng) để đem đến những sản phẩm tốt nhất dựa trên yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và môi trường với chi phí cạnh tranh.
Hành trình 40 năm, Vinaconex 25 đã liên tục nỗ lực xây dựng, không ngừng phát triển và đã đạt được những dấu son đáng tự hào, đây là bản lề quan trọng để đánh dấu sự trưởng thành, cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của Vinaconex 25 trên chặng đường sắp tới. Hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, Công ty sẽ gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, nâng cao đời sống cho người lao động và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng.