Bạn đọc hỏi: anh Đào Bá Long, trú Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), hỏi: Công ty của tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) vào tháng 3-2014 nhưng vì một số lý do nên đã không sử dụng nhãn hiệu (NH) đó từ tháng 10-2014. Đầu tháng 12-2020, công ty tôi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hiệu lực của GCNĐKNH đã được cấp. Cho tôi hỏi việc hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH trên có đúng quy định của pháp luật không và pháp luật quy định các trường hợp nào thì GCNĐKNH sẽ bị chấm dứt hiệu lực?

Luật sư Nguyễn Tấn Khoa – Trưởng phòng Xử lý vi phạm của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng, trả lời: 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, NH đã được cấp GCNĐKNH nhưng không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định chấm dứt hiệu lực trừ trường hợp việc sử dụng lại NH này trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Pháp luật quy định mốc thời gian này nhằm đảm bảo rằng NH đã đăng ký phải được sử dụng trên thực tế chứ không phải chỉ đăng ký với mục đích độc quyền NH, đầu cơ và không cho người khác sử dụng.

GCNĐKNH hay còn gọi là văn bằng bảo hộ (VBBH) bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp theo luật định như sau:

  • Thứ nhất, chủ văn bằng không thực hiện các quy định của pháp luật về nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp này, hiệu lực VBBH tự động chấm dứt từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì không được nộp.
  • Thứ hai, chủ VBBH tuyên bố từ bỏ quyền được hưởng theo văn bằng tương ứng, trong trường hợp này hiệu lực VBBH bị chấm dứt từ ngày nhận được tuyên bố của chủ sở hữu về việc từ bỏ.
  • Thứ ba, trường hợp chủ sở hữu không sử dụng liên tục trong vòng 5 năm như được nêu ở trên.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác như chủ VBBH không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động mà không có người kế thừa hợp pháp; chủ VBBH đối với NH tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát nhưng không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng NH tập thể; chủ VBBH đối với NH được chứng nhận vi phạm các quy chế sử dụng NH được chứng nhận hoặc không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng NH chứng nhận; các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

Trong các trường hợp này, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực của VBBH và phải nộp lệ phí và phí. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét có đủ căn cứ để chấm dứt hiệu lực VBBH hay không và sẽ thông báo cho các bên liên quan.

Chuyên mục này có sự cộng tác về chuyên môn của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng.

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456 | 0903573138