Phát biểu tại “Đối thoại 2045” do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, ông Dominic Scriven, Chủ tịch điều hành Dragon Capital đề xuất ba kiến nghị cần được tập trung, đốc thúc, tiến hành ngay.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch điều hành Công ty quản lý Quỹ Dragon Capital phát biểu tại Đối thoại 2045

Tại “Đối thoại 2045” được tổ chức chiều nay tại TP.HCM, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, ông Dominic Scriven, Chủ tịch điều hành Công ty quản lý Quỹ Dragon Capital đã chia sẻ:

Tôi mong đến 2045, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có thể được đón nhận một cách hết sức cởi mở như trường hợp của tôi.

Nếu nhìn vào kinh tế Việt Nam vào 2045, có 3 điều chúng ta nên tập trung, đốc thúc, bắt đầu tiến hành ngay bây giờ.

Thứ nhất, là các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, khí nhà kính… Có lẽ ngay lập tức, chúng ta nên nhìn lại, cái gì coi là GDP.

Theo tôi, GDP hiện là các chỉ số chưa đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa đúng.

Có lẽ, chúng ta nên nghiên cứu một khái niệm mà người ta nói là vốn tự nhiên, mở rộng khái niệm GDP không chỉ vật chất, dịch vụ của con người “đẻ ra” mà còn dịch vụ do trời đất đề ra cho chính ta sinh sống.

Thứ hai là vấn đề hạ tầng cơ sở. Làm sao mà TP.HCM có thể tiếp tục đóng vai trò đầu tàu nền kinh tế Việt Nam nếu không có sự đầu tư hết sức mạnh mẽ.

Đầu tư cơ sở hạ tầng không phải câu chuyện 1 hay 2 năm mà là quá trình còn kéo dài, chắc chắn sẽ đến 2045.

Thứ ba, từ bây giờ, cần có chương trình phổ biến kiến thức tài chính cho người dân Việt Nam.

Gần đây, có khá nhiều vụ việc lừa đảo, đánh vào sự thiếu hiểu biết của người dân. Mong rằng, chúng ta có chương trình tài chính 1+1 ngay từ bây giờ.

Nếu làm được điều đó sẽ cho phép chúng ta lập những chương trình hưu trí để đối phó sự già đi của dân số Việt Nam trong các năm tới.

Đặc biệt, cần làm sao có những biện pháp khuyến khích người dân tự lo cho chính họ.

Cả 3 kiến nghị này đều liên quan đến thị trường vốn và tôi cũng cam kết sẽ đi cùng Việt Nam đến hết năm 2045.

https://tinnhanhchungkhoan.vn/