Sáng nay- 25/12, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tổng kết Kết luận số 30-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh thu hút Đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả 03 năm (2018 – 2020) triển khai chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư””.

Trong những năm qua, thu hút đầu tư của thành phố đạt được những kết quả ấn tượng:

Năm 2017, tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư, quyết định cho vay đối với 27 dự án tổng vốn đạt hơn 35 ngàn tỷ đồng.

Xác định công nghệ cao và công nghệ thông tin là những mũi nhọn phát triển, Đà Nẵng tập trung xây dựng đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, rà sát công bố quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Khu Công nghệ cao đến nay cung cấp gần 400 ha đất sạch với hạ tầng cơ bản hoàn thành 97% giai đoạn 1, 100% giai đoạn 2 và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 3.

Đến nay thành phố đã ký kết hợp tác với 71 địa phương; ký kết biên bản ghi nhớ với 12 tập đoàn, công ty trong và ngoài nước; đặt nền móng hợp tác lâu dài với hàng trăm nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Đài Loan…

Năm 2020, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến để xử lý hồ sơ doanh nghiệp; quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh cùng các cơ hội hợp tác, đầu tư thông qua những Hội nghị xúc tiến đầu tư trưc tuyến đến các thị trường trọng điểm để vừa kết nối với các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh, vừa chuẩn bị đón đầu các làn sóng đầu tư.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Đà Nẵng đã thu hút hơn 76 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gần 1,4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, nguồn vốn đầu tư đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng: Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. So với năm 2015, số doanh nghiệp tăng gấp 2 lần, số vốn tăng gấp 3 lần.

Phát biểu của ông Lê Trung Chinh- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng: “Trong thời gian đến, thành phố triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, các công trình trọng điển động lực, quản lý và triển khai có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo các điều kiện, yêu cầu để thành phố phát triển bền vững”