Ngày 09.08, tại Văn phòng Hội DNT Đà Nẵng, đại diện Lãnh đạo Hội đã đón tiếp Ngài Marc E. Knapper – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc. 

Có thể là hình ảnh về 13 người và văn bản

Tại buổi gặp gỡ hai bên đã trao đổi các nội dung:

  • Kết nối và tìm hiểu về các hoạt động và mối quan tâm của các Doanh nghiệp thành viên Hội DNT.
  • Khám phá sự hợp tác tiềm năng giữa Hội DNT, các Doanh nghiệp thành viên của Hội và các Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
  • Giới thiệu chương trình xúc tiến FDI của Chính phủ Hoa Kỳ.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, ngài Đại sứ đánh giá cao và đặt niềm tin vào sự kết nối, hợp tác giữa các Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam hiện tại và trong tương lai.
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'TO DANANG YBA RMLY WELCOME IR. MARC EVANS KNAPPER AMBASSADOF TNAM UNG BUSINESS ASSOCIATION Da Nang, August 20 ON'
Trong năm qua, Hội DNT Đà Nẵng tự hào được hai lần đón tiếp Ngài Đại sứ.