Sáng nay (29/6), 𝐁𝐚𝐧 Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨, 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 – 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐍𝐓 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 tổ chức chương trình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp hội viên.Chương trình đã thu hút hơn 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia gặp gỡ các Anh Chị có kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
  • Bà Nguyễn Thị Thuý – Phụ trách VPĐD Cục SHTT tại Đà Nẵng tư vấn SỞ HỮU TRÍ TUỆ.
  • Anh Phan Hải – Giám đốc Công ty Giày BQ tư vấn BÁN HÀNG.
  • Anh Lê Trường Kỹ – Chủ tịch HĐQT Din Capital tư vấn TỔ CHỨC BỘ MÁY.
  • Anh Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐTV ECOVIS AFA Việt Nam tư vấn TÀI CHÍNH.
  • Anh Nguyễn Thanh Trường – Tổng Giám đốc Công ty Việt – Séc tư vấn SẢN XUẤT.
  • Anh Nguyễn Hữu Hùng – Giám đốc Công ty FAST CN Đà Nẵng tư vấn CHUYỂN ĐỔI SỐ.
  • Anh Lê Ngô Hoài Phong – Trưởng Văn phòng VP Luật sư Phong & Partners tư vấn PHÁP LÝ.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, bộ vét và văn bản cho biết 'BAN ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHÍNH TỔ CHỨC BỘ MÁY BÁN HÀNG Công Anh Nguyá»n Trọng Hiếu HĐTV hẩm ViệtNam. ECOVIS Côngty Trường Kỹ Chủt»ch HĐQT ậpdoàn Din Capital. SẢN XUẤT Anh Phan Hải Giámdố‘ Công TNHH Thương SỞ HỮU TRÍ TUỆ B.Q. CHUYỂN sỐ PHÁP Anh Nguyán Thanh Trường Giámđố Séc Chị Nguyễ…n Thị Thuý Nắng. Anh Nguyễn Hữu Hùng Doanh Anh Ngô Hoài Phong Partners). Đăng Tầng Thành đoàn Đà Nắng (71 Xuân Thuỷ) 08h30 11h30 29/06/2022'
Đây là chương trình đầu tiên triển khai tư vấn trực tiếp 1:1 và đã giải quyết các vướng mắc thực tế của doanh nghiệp. Chương trình nhận được phản hồi tích cực từ tất cả các doanh nghiệp được tư vấn.
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Ban Đào tạo, Nâng cao năng lực hội viên hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia tư vấn của doanh nghiệp trong chương trình tiếp theo.