Về phía Hội DNT Đà Nẵng có Anh Lê Trí Hải – Chủ tịch Hội DNT tham gia Tọa đàm và có những phát biểu trong chương trình.
Anh Lê Trí Hải – Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải hình)
 
“…… Nhu cầu CĐS trở thành nhu cầu tất yếu sau đại dịch. CĐS phục vụ mục tiêu về kinh doanh, đặc biệt là chiến lược kinh doanh.
 
CĐS liên quan đến 3 phần chính:
1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc cắt giảm chi phí, tăng doanh thu, tạo ra doanh thu mới.
2. Tạo ra trải nghiệm mới cho người dùng.
3. Tạo ra những mô hình kinh doanh mới.
 
Doanh nhân nhìn nhận, đánh giá đúng về CĐS và từng bước đưa ra những phân tích, những nghiên cứu để rồi hoạch định chiến lược CĐS cho DN của mình sẽ giúp DN tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo ra những bức phá, nắm bắt cơ hội sau đại dịch …….”
Link tọa đàm: http://www.drt.danang.vn/chuong_trinh-274-toa_dam