Ban Chấp hành Hội DNT Đà Nẵng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Quý Doanh nghiệp sau thiệt hại của cơn bão số 4 – Noru, cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. 

Có thể là hình ảnh về văn bản