Ông Lê Trí Hải – Chủ tịch Hội DNT gửi lời chúc đến tất cả Hội viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam – 13.10.