Chiều  ngày 15/11/2019, Đoàn thẩm định giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019 do anh Nguyễn Hồng Cường – Phó Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm và thẩm định thực tế tại doanh nghiệp các ứng viên của Đà Nẵng tham gia giải thưởng.

Tham gia đợt thẩm định lần này, danh sách các ứng viên của Đà Nẵng có những Anh/Chị:

Anh Trần Công Thủ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Vietconstructon.

Anh Đặng Minh Dương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vương Na Dương.

Chị Trần Thị Lê Chi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Tiên Sa.

Chị Đào Thị Huệ, CEO – Cofounder Công ty Cổ phần Liberzy.

 

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Vietconstructon

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Vietconstructon (VICO)

 

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vương Na Dương

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vương Na Dương

 

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Tiên Sa

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Tiên Sa

 

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Liberzy

Đoàn thẩm định làm việc tại Công ty Cổ phần Liberzy

 

Các thành viên đoàn thẩm định đã trao đổi với ứng viên về tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; chiến lược phát triển và công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả thẩm định, đoàn sẽ sẽ đưa ra các đế xuất đến các cơ quan liên quan có thẩm quyền.

 

Văn phòng Hội