Nhằm mang đến cho các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp những tư tưởng khác biệt và trang bị năng lực nền tảng, thiết yếu để chinh phục hành trình quản trị và điều hành doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ Cụm Nam Trung Bộ (với sự đăng cai của Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo với chủ đề:

“40 năm chinh chiến của một doanh nhân và những bài học vô giá về quản trị, điều hành doanh nghiệp”

Được đánh giá là một trong những chương trình đặc sắc trong chuỗi hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Cụm Nam Trung Bộ, Hội thảo có sự tham gia của Diễn giả Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC.

Diễn giả Đặng Văn Thành

Thời gian: 14h00 ngày 6/12/2019.

Địa điểm: Minh Toàn Galaxy (306 đường 2/9, Đà Nẵng).

Phí tham dự: 500.000₫ / Anh (Chị).

Hội Doanh nhân trẻ Cụm Nam Trung bộ trân trọng kính mời quý Doanh nhân tham dự chương trình đặc sắc này.

Các đăng ký tham dự vui lòng liên hệ trực tiếp về Ms Kim Ngân (0969005528) hoặc liên hệ trực tiếp trên Website của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.