Ngày 16/11, Ban Đào tạo và Nâng cao năng lực hội viên – Hội Doanh nhân trẻ Tp.Đà Nẵng tổ chức chương trình chia sẻ với chủ đề “Lãnh đạo là nghề phải học – Để trở thành lãnh đạo hiệu quả”. Đây là chương trình dành cho các chủ doanh nghiệp với sự tham gia của gần 150 Anh/Chị hội viên.

Lãnh đạo phải học - Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng

Chương trình “Lãnh đạo là nghề phải học – Để trở thành lãnh đạo hiệu quả”

Anh Lê Trường Kỹ, Phó Chủ tịch Hội – Chủ tịch Dinco Group là diễn giả chính của chương trình chia sẻ kéo dài trong hơn bảy tiếng đồng hồ (sáng và chiều) tập trung vào các nội dung:

i) Cấp độ Lãnh đạo.

ii) Tạo động lực cho nhân viên không bằng tiền.

iii) Lãnh đạo là nghề phải học.

Lãnh đạo phải học - Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng

Những chia sẻ của diễn giả Lê Trường Kỹ – Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch HĐQT Dinco Group

Nối tiếp và xen kẽ phần chia sẻ của Diễn giả là những trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi với những câu hỏi, những tình huống cần tư vấn của các doanh nghiệp tham gia chương trình

Lãnh đạo phải học - Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, trao đổi thiết thực và bổ ích

Chương trình được các Anh/Chị hội viên đánh giá cao bởi những nội dung chia sẻ là kinh nghiệm điều hành Doanh nghiệp hơn 17 năm qua của diễn giả, trong đó những thất bại trong quản trị được diễn giả nhấn mạnh để các Doanh nhân trẻ tránh và hạn chế thấp nhất những rủi ro cho Doanh nghiệp.

 

Văn phòng Hội