KHOÁ ĐÀO TẠO “ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

Speaker: Anh Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng.

Ban Đào đạo – Nâng cao năng lực Hội viên trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự Khoá Đào tạo “ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH”, được chia sẻ bởi Anh Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
  • Thời gian: Cả ngày 26/8/2023, từ 8h00 đến 17h00.
  • Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy).
  • Phí tham dự:
 Hội viên: 500.000 đ.
(Ưu đãi 25% đối với DN đăng ký từ 2 suất).
DN khác: 700.000 đ.
(Bao gồm: Tài liệu; Tea break; Khảo sát và tư vấn sơ bộ tình hình tài chính, sổ sách kế toán tại doanh nghiệp).
Liên hệ đăng ký: Ms. Phương Thảo – 0775902532.
Rất mong Quý Doanh nghiệp thu xếp thời gian tham dự chương trình!
Trân trọng cảm ơn!