Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động không thuận lợi, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những nhóm đối tượng dễ chịu tổn thương nhất, việc bồi dưỡng kiến thức phòng vệ thương mại và công tác cảnh báo sớm là thật sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Cục phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương phối hợp cùng YBA Đà Nẵng tổ chức khoá đào tạo “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỂ PHÒNG TRÁNH RỦI RO VÀ BẢO VỆ DOANH NGHIỆP TRONG KINH DOANH”.
  • Thời gian: 08h00 – 17h00, ngày 09.09 (thứ Bảy).
  • Đại điểm: Nhà hàng Sơn Dương (202 – 204 Xô Viết Nghệ Tĩnh).
  • Phí tham dự: MIỄN PHÍ
  • Đăng ký: Ms. Tuyền: 0938 985821.
Trân trọng kính mời Anh Chị quan tâm đăng ký tham gia khoá học.