Ngày 29.10 vừa qua, Ban Đào tạo & Nâng cao năng lực – Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Tư duy lãnh đạo trong vận hành chiến lược” với sự chia sẻ của diễn giả Lê Phụng Hào – Nguyên Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam tại Khách sạn Minh Toàn Ocean với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Hội thảo đã nhận được những chia sẻ các mô hình vận hành chiến lược của diễn giả Lê Phụng Hào giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về “𝑇𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜” và tạo lập được “𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜” mang bản sắc riêng của chính Doanh nghiệp mình:
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Anh Lê Trí Hải – Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.
Tại sao tư duy lãnh đạo (Leadership Mindset) lại quan trọng.
Định nghĩa tư duy lãnh đạo.
Phân biệt tư duy lãnh đạo – phong cách lãnh đạo – cấp độ lãnh đạo.
Tư duy lãnh đạo và vận hành chiến lược.
Tiến trình phát triển tư duy lãnh đạo trong Doanh Nghiệp.
Các loại tư duy lãnh đạo tiêu biểu.
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Anh Lê Phụng Hào – Diễn giả tại chương trình.
Ngay sau khi kết thúc hội thảo, Ban tổ chức nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham dự và mong muốn trong thời gian đến Ban Đào tạo tiếp tục tổ chức nhiều chương trình mang lại giá trị trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Anh Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng chụp hình tại Hội nghị.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà