Chương trình diễn ra từ ngày 09 – 14/10/2023, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNND Cách mạng Lào tổ chức. Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn.
( anh Trần Quang Minh thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng – đang phát biểu tại chương trình Gặp Gỡ Hữu Nghị Thanh Niên Lào – Việt Nam 2023 )
Hội DNT Việt Nam có 02 đại biểu tham gia đoàn công tác gồm anh Trần Quang Minh & chị Nguyễn Uyên Thao (thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng).
Tại chương trình, các đại biểu Hội DNT Việt Nam đã tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tìm hiểu về đất nước, con người Lào; đồng thời dành thời gian gặp gỡ, trao đổi nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa DNT hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia.
Đây là hoạt động ý nghĩa khi hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước và hai tổ chức thanh niên Lào – Việt Nam tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022; đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào không ngừng phát triển.