Hoạt động Hội

404760244_753739216793109_3529288446706336909_n

BAN CHỦ NHIỆM CLB GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ HỌP TỔNG KẾ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Chiều nay – 29/11, Ban Chủ nhiệm CLB Giao thương Quốc tế tổ chức cuộc họp TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 tại Phòng họp YBA Đà Nẵng. Trong năm 2023, Ban Chủ nhiệm CLB đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, góp phần tích […]

1 2 3 4 28