Ngày 17/01 vừa qua, CLB Bóng đá Doanh Nhân Trẻ Đà Nẵng đã có buổi gala tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Về tham dự có Anh Lê Văn Hiểu – Chủ tịch YBA Đà Nẵng khoá III, IV, Anh Đoàn Thanh Liêm – PCT YBA Đà Nẵng phụ trách Ban Thể thao, Anh Võ Quốc Dũng – UV BCH YBA Đà Nẵng – Chủ nhiệm CLB Bóng đá DNT Đà Nẵng cùng với thành viên Ban chủ nhiệm và toàn thể thành viên CLB Bóng đá DNT Đà Nẵng.

Tại buổi lễ Anh Võ Quốc Dũng đại diện cho BCN lên thông qua kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng một số nhiệm vụ năm 2024, trong lời phát biểu anh Dũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các nhà tại trợ đặc biệt là Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Tân Minh Nhân đã cùng đồng hành hỗ trợ giúp đỡ trong phong trào thể thao của CLB.

Cũng tại buổi lễ lần này, CLB đã thống nhất bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Chủ nhiệm và giữ chức Phó chủ nhiệm CLB:

  1. Anh Nguyễn Đông – PCN – Trưởng ban truyền thông
  2. Anh Nguyễn Văn Mẫn – PCN – Trưởng ban đối ngoại.

Cùng thời điểm CLB bầu thêm 4 thành viên vào BCN để cùng đồng hành chia sẻ công việc chung của CLB.

  1. Anh Lê Tuấn – Phó Ban truyền thông – Thủ quỹ CLB
  2. Anh Nguyễn Vũ Hoàng – Phó Ban truyền thông
  3. Anh Nguyễn Hữu Duy – Thành viên Ban truyền thông
  4. Anh Nguyễn Văn Hào – Phó Ban đối ngoại

Tất cả các thành viên được bầu ở trên được toàn thể thành viên CLB biểu quyết thống nhất cao.

Buổi lễ tổng kết đã diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp.

Xin chúc cho BCN nhiệm kỳ mới và tất cả thành viên CLB gặt hái nhiều thắng lợi trong năm 2024!