Chiều ngày 03.10, đoàn thẩm định số 13 của Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân Trẻ tiêu biểu năm 2022 do anh Lê Trí Hải – Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam – Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn thẩm định còn có Anh Trần Quang Minh – PCT Hội; Chị Nguyễn Thị Nhung – PCT Hội làm Phó đoàn cùng Chị Đoàn Thị Mỹ Hảo – Kiểm toán viên Ecovis AFA Việt Nam thành viên đoàn đã đến thăm và làm việc tại doanh nghiệp của 02 Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định.
  • Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội DNT Bình Định – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát.
  • Anh Phan Hồng Quý, Phó Chủ tịch Hội DNT Bình Định – Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Giang.
Có thể là hình ảnh về 7 người

Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội DNT Bình Định – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát (đứng giữa hình).

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và văn bản cho biết 'ĐOÀN KẾT-ĐỒI MỚI PHÁT TRIÊN KẾT SỨC'

Anh Phan Hồng Quý, Phó Chủ tịch Hội DNT Bình Định – Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Giang (Đứng thứ tư từ trái qua).

Một số hình ảnh khác tại Buổi làm việc cùng Công ty TNHH TM Hoàng Giang.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà