Chiều nay – 22/1, tại thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra Hội nghị UBTU Hội DNT Việt Nam lần thứ VI, khoá VII.

Hội nghị đã đánh giá, tổng kết hoạt động Hội DNT Việt Nam năm 2023, triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tại Hội nghị, Hội DNT thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận Cờ thi đua ĐƠN VỊ XUẤT SẮC NĂM 2023 do TƯ Hội trao tặng. Anh Mai Minh Vương – UV UBTU – PCT phụ trách Nội chính Hội DNT Đà Nẵng đại diện đón nhận Cờ thi đua.

Xin chúc mừng YBA Đà Nẵng với một năm hoạt động nỗ lực, hiệu quả. Mong rằng năm 2024, YBA tiếp tục triển khai các hoạt động hướng vào lợi ích thiết thực của hội viên.