Ngày 11-12.10, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng vui mừng chào đón các đoàn khách đến thăm và chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam:

 Quý Cơ quan – Ban ngành, đoàn thể, tổ chức thành phố:
 •  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Sở Công thương TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DOANH THÀNH PHỐ ĐÀ NÃNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM năm 13102004'

 •  Sở Tài chính TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về ‎14 người, mọi người đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎HỘI DOANN NHÂN TRE THÀNH HÃ ĐÀ NĂNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM ه‎'‎‎

 •  Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

 •  Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DUANH HÂNTRE THÀNH HỘ ĐÀ NÀNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM Ba'

 •  Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Thành Đoàn Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'kôI DOANH NHÁ OTRE THÀNH PHÃ ĐA NÃ: CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM'

 •  Đại học Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 •  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

 •  Hội Cựu Thanh niên xung phong TP. Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Văn phòng đại diện Miền Trung – Báo Tuổi trẻ Thủ Đô.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DOANH NHÂNTRẺ TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NÃNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM'

 Quý Doanh nghiệp hội viên:
 • Công ty Cổ phần STPOWER.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 • Công ty TNHH MTV Tâm Vĩnh Thái.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘN DOANH NHÂNTRÉ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 子'

 • Công ty TNHH NOVA SQUARE.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DOANH NHÂ NTRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM răm 000 năm'

 • Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI NOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NÂRC CHÚC MỪNG NGÀY DO DO Media NHÂN VIỆT NAM'

 • Công ty TNHH TM và DV Hồ Thăng Thảo.

Có thể là hình ảnh về trái cây, trong nhà và văn bản cho biết 'THUU Chúc mừng V VHO HH ăng Thăng Thảo nhân Việt ngày Doanh Nam 13/10!'

 • Công ty CP Quảng cáo và Dịch vụ hàng không Hải Trần.

Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa và trong nhà

 •  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Thanh Khê.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Công ty CP Đầu tư & Phát triển Kiến Việt Express.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Ánh Thịnh Minh.

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 •  Công ty TNHH Kim Trung Bảo.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DCANH NHÂNTRE THÀNH PHỐ ĐÀ NÃNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 8n 13.10'

 •  Công ty CP Dewoo.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Công ty CP Tập Đoàn Chuyển Đổi NEXTPAY.

Có thể là hình ảnh về bánh ngọt, trái cây và trong nhà

 •  Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Đà Nẵng – PNJ.

Có thể là hình ảnh về hoa hồng, trong nhà và văn bản cho biết '17 HỘI DOANH NHÂNTRÉ THÀNH PHỐ ĐÀ NĂN CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 18 18m năm 13.102004 13.10 2004 2022'

 •  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Sông Hàn.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Công ty TNHH Viettel – CHT.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 •  Công ty TNHH Đào tạo & Tổ chức sự kiện Việt Star.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI DOANH NHÂNTRE THÀNH PHỐ ĐÀ NÃNG CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 1gnăm 18 năm AIEXAN'

 •  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ GLORY.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của quý Cơ quan – Ban ngành, đoàn thể, tổ chức thành phố và quý Doanh nghiệp hội viên đã dành cho Hội nhân Ngày Tết Doanh nhân.