Chiều nay – 29/11, Ban Chủ nhiệm CLB Giao thương Quốc tế tổ chức cuộc họp TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 tại Phòng họp YBA Đà Nẵng.

Trong năm 2023, Ban Chủ nhiệm CLB đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, góp phần tích cực vào việc hỗ trợ và kết nối các Doanh nghiệp Đà Nẵng với các Doanh nghiệp Quốc tế, như đón tiếp các tổ chức Quốc tế đến thăm và làm việc: Ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ngài Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Đoàn DNT Thái Lan, Đoàn DNT Thái Lan tại Lamphun, KOTRA Hàn Quốc, …., Đặc biệt, CLB đã phối hợp tổ chức 3 phiên kết nối Business Matching với YUSA Nhật Bản (Liên minh Giải pháp Đô thị Yokohama) và đạt được những thành công thông qua việc các Doanh nghiệp 2 nước đã tiến đến ký kết hợp tác.

Tại buổi họp, Ban Chủ nhiệm CLB đã thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2024, tập trung xây dựng CLB Giao thương Quốc tế thu hút nhiều Hội viên, Doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng có nhu cầu kết nối và định hướng phát triển thị trường nước ngoài; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, hội thảo, toạ đàm về đào tạo, nâng cao năng lực Hội viên liên quan đến yếu tố nước ngoài. Hy vọng các hoạt động sẽ đem lại nhiều giá trị và thu hút đông đảo Hội viên và các Doanh nghiệp Đà Nẵng đón nhận và tham gia tích cực.