THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Đức Quỳnh

Tổng Giám đốc Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An - The Furama Resort Đà Nẵng.
UV Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An - The Furama Resort Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Dịch vụ Khách sạn, ăn uống; hoạt động của trung tâm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh bãi tắm, bãi biển; du lịch lữ hành, vận tải khách du lịch; bất động sản; dv chăm sóc cá nhân…
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật