THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Đinh Quang Minh

Giám đốc Công ty TNHH Máy Bán hàng tự động Minh Lâm
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Máy Bán hàng tự động Minh Lâm
151 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Phân phối, cho thuê và triển khai hệ thống máy bán hàng tự động phục vụ công cộng
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật