THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Châu Văn Phát

GĐ Cty CP Nhựa Việt Thái
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Nhựa Việt Thái
KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất, buôn bán nhựa các loại
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật