THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Lê Anh Tuấn

Giám đốc CN Công ty CP Xây dựng Trung Hậu
UV Ban Chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty CP Xây dựng Trung Hậu
Phòng 8008, Tầng 8 Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật