THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Phan Công Tuấn

CTHĐQT Cty CP Kỹ thuật Điện Tuấn Huy
UV Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Kỹ thuật Điện Tuấn Huy
Lô 47, đường số 2 KCN Đà Nẵng, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất, thương mại và thi công tụ điện, thang cáng cáp điện, phụ kiện ngành điện
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật