THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phi Anh Hải
UV Ban Chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Phi Anh Hải
33A Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất lắp đặt cửa nhôm và cung cấp vật tư ngành cửa
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật