THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nhan Văn Chiến

TGĐ Cty CP ĐTXDKT Tân Minh Nhân
Phó chủ tịch Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP ĐTXDKT Tân Minh Nhân
250 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Kiến trúc, xây dựng
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật