THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Trung Trực

CTHĐQT Cty CP Xây dựng Gốm sứ Việt Hương
UV Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Xây dựng Gốm sứ Việt Hương
466 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Gạch men, thiết bị vệ sinh
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật