THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chị Đặng Thị Kim Anh

GĐ Cty TNHH MTV Bảo Bình Thủy
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty TNHH MTV Bảo Bình Thủy
52 Lê Lai, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu rượu, bia, đồ uống
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật