THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chị Lê Thị Minh Thảo

PTGĐ Cty CP TS & TM Thuận Phước
UV Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP TS & TM Thuận Phước
KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng đông lạnh, xây dựng nhà các loại, bất động sản, sản xuất rượu vang…
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật