THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Ngô Bảo Thiên

PGĐ Cty TNHH VTDL & DVTM Long Hiền
UV Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty TNHH VTDL & DVTM Long Hiền
Lô D2-32 KDC số 5 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Vận tải hành khách đường bộ, sản xuất nước uống tinh khiết
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật