THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Phan Hoàng Huy

GĐ Cty TNHH MTV Bếp Trang
Ủy viên Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty TNHH MTV Bếp Trang
24 Paster, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Ẩm thực
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật