THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Trần Quốc Cường

GĐ Cty TNHH Cà phê Phương Vy
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty TNHH Cà phê Phương Vy
18-20 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Kinh doanh Cafe
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật