THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Minh Thông

CTHĐQT Cty CP FOODINCO miền Trung
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP FOODINCO miền Trung
Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất kinh doanh sơn, bao bì PP, PE
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật