THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chị Nguyễn Thị Trà My

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Amazing
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Amazing
Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Marketing/ tiếp thị: nhận diện thương hiệu, dịch vụ tăng doanh số bán hàng , dịch vụ tư vấn chiến lược marketing, làm TVC quảng cáo, Chạy quảng cáo các kênh online, offline, tổ chức sự kiện, giáo dục....
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật