THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan

GĐ Cty TNHH Hải Lâm
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Hải Lâm
07 Nguyễn Khuyến, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Kinh doanh vật liệu xây dựng, tấm lợp, vách ngăn cách âm, cách nhiệt
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật